Kontakty

Ing. Zdeněk Píro, Černá Hora
STOLAŘSTVÍ

Telefon: 736 763 327
Email: zdenek@piro.cz

Brněnská 168
679 21 Černá Hora

Eurookna 92 mm, okna kastlová

AKCE PRO ROK 2014

EUROOKNA TLOUŠŤKY 92 MM ZA CENU EUROOKEN 68 MM

 

Naše firma se snaží nabídnout zákazníkovi moderní okna EUR, která mají splněny požadavky změny normy ČSN 73 0540-2, která platí od 1.6.2006. Mezi nejzávažnější změny v konstrukci oken patří zejména zvětšení tloušťky vlysů. Okna s tloušťkou 68 mm této normě již nevyhovují!

Norma dále požaduje možnosti použití více těsnících zón a vytvoření dekompresní dutiny. Zvýšení tloušťky má zejména vliv na pevnost rohových konstrukčních spojů a činí tak okno velmi stabilním. Důležitá je skutečnost, že větší tloušťka rámu zamezuje jeho ochlazování a tím i tvorbě rosného bodu

Vyrabíme z 4-vrstveného vícenásobně lepeného hranolu, přičemž pohledová plocha rámového a okenního vlysu je z nenapojovaného materiálu. Odpadají tímto zubové spoje, nestejnost barevného provedení a zvyšuje se estetičnost výrobku. Estetičnost oken dále zvyšují zaoblené hrany, tzv. SOFT LINE.

Tloušťka rámu a okna je 92 mm, což oproti běžně používaným oknům tloušťky 68 mm zaručí lepší tuhost konstrukce, možnost použití izolačních TROJSKEL, zvýšení tepelných a zvukově izolačních vlastností.

Jako materiál na výrobu používáme nejčastěji borovici, která svými vlastnostmi převyšuje běžně používaný smrk, ale i meranti, dub atd.

Pro povrchovou úpravu používáme lazuru REMMERS aplikovanou vysokotlakým stříkáním, jako kování používáme 4-polohové celoobvodové kování fy ROTO.

Moderní okno má mít zaoblené hrany. Tento požadavek není samoúčelný a není jen z důvodů estetických. Na ostrých hranách není možno docílit předepsaného nánosu 300 mikronů silnovrstbé lazury. Z ostrých hran totiž barva při její aplikaci “uniká“.

Okno 92 mm zasklené izolačním dvojsklem s koeficientem U=1,1 W/m2.K, dociluje tuto izolační schopnost v celém okně a nejen ve skle. Dřevěná okna 68 mm a plastová okna tohonejsou schopna. Tloušťka křídla 92 mm dává další možnosti ve zvyšování tepelné a zvukové izolace za použití speciálních trojskel. Takto je možno docílit tepelně izolačních vlastností u celého okna až 0,8 W/m2.K a útlumu zvukové izolace o 39 dB.

Naším sloganem pro okno 92 mm je: „Okno, které se zaplatí samo!“

Při neustálé debatě, zda plastová či dřevěná okna, Vás odkazujeme na stále aktualizovanou stránku www.sweb.cz/prookna/