Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Píro DSO s.r.o., se sídlem Brněnská 168, 679 21 Černá Hora, IČ: 06471684 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutném pro:

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu maximálně 3 let.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou například zasláním emailu na adresu mirek@piro.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Píro DSO s.r.o., Brněnská 168, 679 21 Černá Hora.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, a třetí straně jsou poskytovány pouze údaje nutné ke splnění jejich účelu (např. dopravci je třeba poskytnout jméno, adresu a telefon za účelem doručení objednávky z eshopu).

Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé.

K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

V Černé Hoře 16. dubna 2018

Jak se vám líbí tato stránka?
0 z 5 - 0 hlasů
Děkujeme za hodnocení